Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Xuân tổ chức thành công đại hội

Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 | 14:15

KTNT - Trong những năm qua, Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Xuân (Thanh Hóa) không ngừng phát triển, giúp hội viên và nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Chính vì vậy, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng phát triển, xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với các sản phẩm mới, đáp ứng đủ điều kiện cạnh tranh với hàng hóa trong và ngoài tỉnh. 

Toàn cảnh đại hội.

Để phong trào hoạt động của Hội đi vào thực tiễn và có chiều sâu hơn, Hội Làm vườn và Trang trại huyện đã thành lập Câu lạc bộ chủ trang trại, với 18 hội viên là các chủ trang trại ở 5 xã tham gia. Từ khi thành lập đến nay đã kết nạp thêm 33 hội viên chủ trang trại và 5 hội viên danh dự, đưa tổng số hội viên sinh hoạt trong Câu lạc bộ chủ trang trại huyện lên 56 người, tăng 38 hội viên so với nhiệm kỳ 2007-2012 và vượt 41,3% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra .

Trong 5 năm qua, trải qua 17 kỳ sinh hoạt Câu lạc bộ chủ trang trại với các nội dung thiết thực như thông tin chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến tỉnh, huyện về phát triển kinh tế trang trại, phổ biến khoa học kỹ thuật nông nghiệp, giao lưu kết nối giữa các chủ trang trại trong và ngoài huyện, từ đó đẩy mạnh xây dựng mô hình kinh tế trang trại sản xuất kinh doanh giỏi ở cơ sở. Nhiều mô hình với phương thức kinh doanh tổng hợp đã cho hiệu quả kinh tế cao, thu nhập bình quân hàng năm của các trang trại, gia trại sau khi trừ chi phí đạt từ 200-300 triệu đồng/năm, một số trang trại đạt 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng /năm. 

Sau khi lắng nghe phát biểu tham luận của các đại biểu về dự đại hội, bà Lê Thị Loan, Phó chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Làm vườn và Trang trại huyện Như Xuân đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và nhấn mạnh: “Để hoạt động tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội cần gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, trên cơ sở xây dựng nền nông nghiệp phù hợp với thị trường, chú trọng xây dựng các mô hình, các điển hình để triển khai và nhân rộng; đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển đi đôi với nâng cao chất lượng hội viên. Khắc phục tình trạng một số nơi tổ chức hội chưa đạt hiệu quả cao, chưa phát triển đúng tôn chỉ của Hội”.  

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 25 đại biểu và bầu 08 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Ông  Trịnh Phơn tái đắc cử chức danh Chủ tịch  Hội.

ĐTT

 

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận