Hội Làm vườn và Trang trại TP. Sầm Sơn đại hội lần thứ 5

Thứ sáu, ngày 13 tháng 10 năm 2017 | 14:23

KTNT - Hội Làm vườn và Trang trại TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội HLV và Trang trại TP.Sầm Sơn.

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành HLV và Trang trại TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Điều lệ Hội, tuyên truyền vận động hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều xã, phường đã và đang hình thành các vùng sản xuất theo hướng chuyên canh và thâm canh, cơ cấu cây trồng, vật nuôi khá phong phú, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp cho xã hội, làm tăng thu nhập cho gia đình.

Hội đã sản xuất ra số lượng cây, con giống lớn, có chất lượng tốt với tổng giá trị ước đạt 45 tỷ đồng/năm, lợi nhuận ước đạt 13,5 tỷ đồng. Các mô hình sản xuất kinh doanh VAC và trang trại cho hiệu quả kinh tế cao như nuôi cá nước ngọt, nước lợ, nuôi tôm theo hình thức công nghiệp và quảng canh trên diện tích 20ha...

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2022 là: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai sâu rộng phong trào phát triển kinh tế VAC. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, giúp hội viên nâng cao năng suất lao động, chất lượng cây trồng, vật nuôi, tăng lợi nhuận, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Việt Cường, Phó chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những thành tích, nỗ lực của HLV& Trang trại thành phố Sầm Sơn, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, nhất là đề ra các giải pháp tập hợp, huy động sức mạnh, đoàn kết của hội viên, xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất giỏi, tạo động lực giúp tổ chức Hội ngày càng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao thành vùng sản xuất hàng hóa; tích cực phát triển mô hình VAC; tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên để áp dụng vào sản xuất.

Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Nguyễn Ngọc Liễu tái đắc cử Chủ tịch Hội Làm vườn trang trại thành phố, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Băng Thanh

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận