CT Group

Hà Tĩnh: Trích 21 tỷ đồng khen thưởng 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017 | 23:48

KTNT - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh vừa ký quyết định cấp 21 tỷ đồng khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2016 để thực hiện xây dựng các công trình phúc lợi.

Các xã được cấp kinh phí khen thưởng đạt chuẩn NTM năm 2016, gồm: Kỳ Châu, Kỳ Hải (Kỳ Anh); Cẩm Huy, Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên); Thạch Khê, Thạch Đài, Thạch Liên, Thạch Kênh (Thạch Hà); Vượng Lộc, Tùng Lộc, Trường Lộc (Can Lộc); Đức Yên, Đức La, Đức Thịnh, Đức Vĩnh (Đức Thọ); Xuân Hồng, Tiên Điền, Cổ Đạm, Xuân Lĩnh (Nghi Xuân); Sơn Trung, Sơn Kim 2, Sơn Quang (Hương Sơn); Đức Giang, Sơn Thọ, Đức Hương (Vũ Quang); Hộ Độ (Lộc Hà); Thạch Trung (TP Hà Tĩnh) và Kỳ Hưng (TX Kỳ Anh).

Khu dân cư kiểu mẫu thôn Nam Trà,xã Hương Trà, Hương Khê, Hà Tĩnh

Trong đó có 3 xã đạt chuẩn trước 2 năm trở lên (Tiên Điền, Kỳ Hải, Thạch Kênh) được cấp kinh phí 2 tỷ đồng/xã; 5 xã đạt chuẩn trước thời hạn 1 năm (Đức Giang, Đức Yên, Tùng Lộc, Cẩm Huy, Thạch Đài) được thưởng 1 tỷ đồng/xã; 20 xã còn lại đạt chuẩn đúng hạn được thưởng 500 triệu đồng/xã; 2 xã (Thường Nga, Kỳ Thư) đạt chuẩn sau thời hạn không được cấp kinh phí khen thưởng.

PV

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận