CT Group

Hà Nội: Giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án nông thôn mới

Thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2017 | 15:7

UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới (NTM) do UBND các huyện, thị xã thực hiện trên địa bàn TP trước tháng 6/2017.


Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã có nợ xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung nguồn lực thanh toán nợ trước tháng 6/2017. Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ nghiệm thu công trình các dự án còn nợ XDCB đến 31/01/2017 (đặc biệt là các dự án chưa phê duyệt quyết toán) để xác định chính xác số nợ thuộc trách nhiệm của các cấp ngân sách. Điều chỉnh vốn năm 2017 (đã giao) theo hướng tập trung sử dụng toàn bộ các nguồn ngân sách (phân cấp đầu tư cho phát triển, nguồn thưởng vượt thu, vốn đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn ngân sách TP hỗ trợ có mục tiêu, nguồn vốn hỗ trợ giao thông, thủy lợi sau dồn điền đổi thửa trong Chương trình NTM) để thanh toán nợ XDCB của tất cả các cấp ngân sách.

Ngân sách TP hỗ trợ kiên cố hóa giao thông, thủy lợi nội sử dụng để thanh toán nợ phần thuộc trách nhiệm của ngân sách TP cho các dự án đào đắp, kiên cố hóa giao thông, thủy lợi nội đồng thuộc Chương trình NTM; Ngân sách TP hỗ trợ có mục tiêu sử dụng để thanh toán nợ của các dự án hỗ trợ có mục tiêu thuộc ngân sách TP; Các nguồn vốn khác thuộc ngân sách cấp huyện sử dụng để thanh toán nợ các dự án thuộc trách nhiệm ngân sách cấp huyện và cấp xã.

UBND TP chỉ đạo chỉ khi nào xử lý xong nợ XDCB, nếu còn vốn mới bố trí cho các dự án để tiếp tục thực hiện.

Để không để xảy ra phát sinh nợ XDCB, UBND TP cũng yêu cầu các quận, huyện rà soát lại toàn bộ kế hoạch XDCB năm 2017 đã giao để trình HĐND cùng cấp điều chỉnh nếu thấy cần thiết. UBND các huyện cũng chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất theo kế hoạch được duyệt; rà soát đất xen kẹt trong khu dân cư, giải quyết xử lý tồn tại, vướng mắc về đất đai trên địa bàn để thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn bổ sung vốn xử lý dứt điểm nợ XDCB trong năm 2017.

Tuyết Hạnh/Xây dựng

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích