Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên: Nhiều kết quả đáng ghi nhận

02:55 | 16/01/2017

KTNT - Những năm qua, bằng sự đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã tập trung phát triển hệ thống giáo dục khá toàn diện từ mầm non đến phổ thông và chuyên nghiệp...