Trường THCS Thống Nhất: Học trải nghiệm sáng tạo - Sống trách nhiệm yêu thương

01:54 | 16/01/2017

KTNT - Trường Trung học cơ sở Thống Nhất (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) tiền thân là Trường phổ thông cấp I - II xã Thống Nhất, được thành lập năm 1960 - 1961.