Trường mầm non Trung Nghĩa: Phát huy đoàn kết sáng tạo trong công tác chăm sóc trẻ

02:18 | 06/01/2017

KTNT - Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất, phòng lớp học còn thiếu, song với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ giáo viên, Trường Mầm non Trung Nghĩa (Yên Phong - Bắc Ninh) đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong chăm sóc giáo dục trẻ.