Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên huấn quân đội

Thứ tư, ngày 11 tháng 5 năm 2016 | 17:34

KTNT - Chiều 11-5, Cục Chính trị Quân đoàn 4 tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên huấn quân đội (11/5/1946 - 11/5/2016).

Tới dự buổi họp mặt có đại tá Vũ Đức Long, Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Quân đoàn; đại tá Nguyễn Quang Phú, Trưởng phòng Tuyên huấn; thủ trưởng Cục Chính trị, đại diện cơ quan, phòng ban, bảo tàng thuộc Cục Chính trị, các đồng chí Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng ban, Trợ lý Tuyên huấn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân đoàn, đại diện thủ trưởng, cán bộ, nhân viên cựu chiến binh ngành Tuyên huấn Quân đoàn qua các thời kỳ và có sự mặt đầy đủ của cán bộ, nhân viên Phòng Tuyên huấn hiện đang công tác.

Đại tá Nguyễn Quang Phú, Trưởng phòng Tuyên huấn lên đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Tuyên huấn quân đội

Tại buổi họp mặt, đại tá Nguyễn Quang Phú, Trưởng phòng Tuyên huấn đọc diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Tuyên huấn quân đội nói chung và hơn 40 năm ngành Tuyên huấn Quân đoàn nói riêng; khẳng định những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành Tuyên huấn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng quân đội, Quân đoàn và xây dựng ngành Tuyên huấn. Qua đó khơi dậy niềm tự hào, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Tuyên huấn Quân đoàn tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống và nêu cao phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Cách đây 70 năm, ngày 11-5-1946, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền trực thuộc Cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Kể từ đây, lần đầu tiên trong quân đội ta có cơ quan chuyên trách về công tác đào tạo chính trị viên, tuyên truyền, giáo dục chính trị phục vụ nhiệm vụ xây dựng quân đội theo yêu cầu đòi hỏi của cách mạng. Với sự phát triển của nhiệm vụ cách mạng và sự phát triển của quân đội ta, Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện đã phát triển thành Cục Tư tưởng Văn hóa rồi Cục Tuyên huấn như ngày nay. Từ đó, ngày 11-5-1946 được xác định là Ngày truyền thống của Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trải qua 70 năm hoạt động xây dựng, chiến đấu và phát triển, từ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cho đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Cục Tuyên huấn đã từng bước phát triển, trưởng thành, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng trong quân đội, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, anh dũng trong chiến đấu, lập nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Với những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn và các đơn vị trực thuộc đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương và nhiều phần thưởng cao qúi. Đặc biệt, năm 2006, Cục đã được Nhà nước tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Trưởng thành cùng với sự đời của Cục Chính trị quân đoàn, hơn 40 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Tuyên huấn quân đoàn đã đoàn kết một lòng phát huy tốt truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” tham mưu giúp Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân đoàn, thủ trưởng Cục Chính trị xây dựng quân đoàn vững mạnh về chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động thi đua, hoạt động, văn hóa văn nghệ đã động viên kịp thời các thế hệ cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ cách mạng luôn đoàn kết một lòng giữ vững bản chất cách mạng, ý chí kiên cường khắc phục mọi khó khăn gian khổ, dám chấp nhận hy sinh, nâng cao sức mạnh, chất lượng tổng hợp giúp Quân đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục Tuyên huấn và hơn 40 năm ngành Tuyên huấn Quân đoàn, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Tuyên huấn Quân đoàn hôm nay sẽ tiếp tục quán triệt và phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung sau:

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tích cực, chủ động làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo về công tác tư tưởng - văn hóa trong quân đoàn. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tuyên huấn Quân đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, trung thực, tâm huyết, gắn bó, yêu ngành, yêu nghề, “giỏi tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giỏi kiểm tra, phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh”, theo phương châm: “Chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sắc sảo. kịp thời, chính xác, hiệu quả”. Xây dựng Đảng bộ Cục và cơ quan Phòng Tuyên huấn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật….

Đại tá Vũ Đức Long, Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Quân đoàn phát biểu

Thay mặt Đảng ủy - Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn, đại tá Vũ Đức Long, Đảng ủy viên, Phó Chính ủy Quân đoàn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích của ngành Tuyên huấn Quân đoàn trong suốt 42 năm qua. Đại tá Vũ Đức Long khẳng định: Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực nhất là trên biển Đông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Chủ nghĩa đế quốc, tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với những âm mưu, thủ đoạn mới để chống phá cách mạng Việt Nam. Mặt khác, nguy cơ khủng bố, chiến tranh thông tin, mất an ninh, an toàn thông tin; chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao xây dựng Quân đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi có tình huống xảy ra và để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của ngành Tuyên huấn Quân đoàn hôm nay cần quán triệt và phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị các cấp, chủ động, sáng tạo nhạy bén, kịp thời trong triển khai toàn diện các mặt công tác tư tưởng - văn hóa có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ quân đoàn và diễn biến của tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống.

Bám sát chính vụ chính trị của Quân đoàn và các cơ quan, đơn vị; nhất là phương châm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Quân đoàn hiện nay “Một tập trung, hai thường xuyên, ba khâu đột phá, bốn cùng bộ đội” cụ thể hóa vào nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh hoạt động phong trào thi đua quyết thắng, văn hóa văn nghệ góp phần làm chuyển biến rõ nét nhận thức thái độ trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu còn tồn tại ở các các cơ quan, đơn vị và trong toàn Quân đoàn.

Xây dựng Đảng bộ Cục và cơ quan Phòng Tuyên huấn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật…

Đại tá Trần Hồng Phong, nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn phát biểu

Đại tá Trần Hồng Phong, nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn, đại diện cho các thế hệ cán bộ đã từng công tác trong ngành Tuyên huấn, nay đã nghỉ hưu, bày tỏ sự vui mừng khi được về dự buổi họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tá Trần Hồng Phong chia sẻ: Trong buổi buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi rất xúc động ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên huấn Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Những kỷ niệm sâu sắc lại được tái hiện trong mỗi chúng tôi về những năm tháng sát cánh cùng quân dân trên địa bàn đóng quân chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất, xây dựng đơn vị.

Thế hệ chúng tôi những người sinh ra trong khói lửa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, lên đường nhập ngũ, cùng đồng chí đồng đội chiến đấu, công tác trong đội hình Quân đoàn 4 anh hùng. 42 năm qua lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến công sức, xương máu của mình để viết lên truyền thống “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng”, trách nhiệm của chúng ta là phải giữ gìn và tô thắm truyền thống đó.

Đối với chúng tôi, có người thuyên chuyển công tác ở cương vị mới, có người đã nghỉ hưu về với cuộc sống đời thường, chúng tôi luôn tâm nguyện: dù bất kỳ ở cương vị nào cũng phát huy tốt truyền thống “Trung thành, đoàn kết, anh dũng, sáng tạo, tự lực, quyết thắng” của Quân đoàn, giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người lính Quân đoàn 4 trên trận tuyến mới, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào của địa phương, phát huy tốt vai trò của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa đấu tranh kiên quyết các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Minh Tuấn

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích

Phóng sự - Ký sự

Tinh thần quyết đánh, quyết thắng của quân và dân miền Bắc trong chiến thắng trận đầu ngày 5-8-1964

KTNT - Ngay sau khi tàu Madox bị đánh đuổi khỏi vùng biển vịnh Bắc Bộ trong ngày 2/8/1964, thì đêm mùng 4/8/1964, chính quyền tổng thống Mỹ Johnson đã dựng lên màn kịch “Sự kiện vịnh Bắc Bộ” lấy cớ để mở chiến dịch “trả đũa” mang tên “Mũi tên xuyên” vào ngày 5/8/1964, mở màn cuộc leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân.

Giáo dục

Trường mầm non Sunrise, nơi ươm mầm tuổi thơ

KTNT - Sau hơn 3 năm thành lập, trường mầm non Sunrise ở phường Hà Huy Tập, TP. Vinh (Nghệ An) đang được đánh giá là một trong những ngôi trường tốp đầu của thành phố về uy tín và chất lượng giáo dục.

Xã hội từ thiện

Trao 250 xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó tại Phú Yên

KTNT - Ngày 5/9, Câu lạc bộ Doanh nhân Phú Yên cùng Ban đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tại TP Hồ. Chí Minh trao 190 xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hướng nghiệp - Dạy nghề

Nâng cao chương trình đào tạo khuyến nông trong các trường nông nghiệp

KTNT - Sáng 25/11, tại Trường Đại học Nông Lâm, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm tổ chức Hội thảo Nội dung chương trình đào tạo khuyến nông trong các trường nông nghiệp.