Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Thứ ba, ngày 7 tháng 6 năm 2016 | 12:18

KTNT - Trong 2 ngày 6-7/6, tại nhà khách T78 Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của đảng dành cho lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản khu vực phía Nam.

Ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc tại hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội trong nhân dân. Theo đó, quá trình triển khai phải nghiêm túc, bám sát yêu cầu Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn 04-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Kế hoạch 03-KH/TU.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu các chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Ông Ngô Đình Xây, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị phát biểu tại hội nghị

Trong những ngày diễn ra hội nghị, các đại biểu được trao đổi các vấn đề liên quan tới việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống và các vấn đề khác có liên quan.

Đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí, xuất bản tham dự tại hội nghị

Lại Hùng

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích