Dalat Hasfarm tìm nông dân liên kết

02:06 | 21/10/2016

KTNT - Công ty Dalat Hasfarm tiếp tục xây dựng hợp đồng liên kết sản xuất với nông dân Đà Lạt (Lâm Đồng) và các vùng phụ cận để chủ động nguồn nguyên liệu các loại hoa cắt cành nhà kính, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu ngày càng mở rộng.