Vinamilk chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.000 người cao tuổi

09:38 | 25/04/2017

KTNT - Năm 2017, với chuỗi hội thảo “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi”, Vinamilk tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc để phát huy vai trò của người cao tuổi và tuyên truyền cho người cao tuổi về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Liên kết hữu ích