Để doanh nghiệp nhỏ và vừa là động lực: Cần cú huých đủ mạnh

Thứ sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2016 | 14:1

KTNT - Doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm 97% trong tổng số hơn 600.000 doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 50% lực lượng lao động cả nước, đóng góp 40% tổng thu nhập quốc nội (GDP), 33% giá trị sản xuất công nghiệp và 30% giá trị hàng xuất khẩu. Đó là chưa kể đến 3,5 triệu hộ kinh doanh cá thể, nguồn lực không nhỏ đối với nền kinh tế. “Đây là lực lượng kinh tế quan trọng, ảnh hưởng sâu sắc tới mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào 2020, là động lực quan trọng trong tăng tốc nền kinh tế những năm tới, góp phần xây dựng vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị của mạng sản xuất toàn cầu”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như vậy tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2016 ngày 5/12.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2016 ngày 5/12.

Tại diễn đàn này, người đứng đầu Chính phủ khẳng định: “Chính phủ cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo mọi điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, phấn đấu đạt chỉ số môi trường kinh doanh đạt mức ASEAN 4 trước năm 2020”.

Trước đó, tại Đại hội lần thứ III Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 3/12, Thủ tướng đã nhắc lại quan điểm: Với một tinh thần mới, cách tư duy mới, Chính phủ đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe doanh nghiệp, trên cơ sở đó ban hành các Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và hoàn thiện Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vừa qua… Chính phủ xác định trọng tâm trách nhiệm của mình là cải cách thể chế, xây dựng chính sách, thực hiện chiến lược và quy hoạch. Trong chỉ đạo và điều hành phải bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, “duyệt-cấp”, lợi ích nhóm, sân sau, tham nhũng, trục lợi... Thủ tướng yêu cầu các cấp các ngành: “Cần có sự thay đổi nhận thức một cách căn bản và sâu sắc, phải thực sự lấy kinh tế tư nhân là một động lực hết sức quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Phải tạo ra một môi trường bình đẳng và minh bạch, doanh nghiệp nhỏ và vừa mới có đầy đủ cơ hội để phát triển và thành công”.

Theo nhiều chuyên gia và các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng đã chỉ đúng và trúng những vấn đề cản trở tiến trình phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, đó là quan điểm chưa coi trọng kinh tế tư nhân; sự bất bình đẳng, chưa minh bạch trong cơ chế, chính sách; tình trạng doanh nghiệp quan hệ “thân hữu” trong “ma trận” kinh doanh bằng “quan hệ” đang làm méo mó các chính sách, bóp chết các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa khó khăn về nguồn vốn, mặt bằng, công nghệ và thông tin lại bị thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không rõ ràng, thực thi không nhất quán giữa các bộ ngành, địa phương gây khó.

Các chuyên gia và chủ các doanh nghiệp chân chính đồng tình với cách đặt vấn đề của Thủ tướng, đó là, “Đã đến lúc cần nhìn thẳng để chấn chỉnh khẩn trương những bất cập, những “ưu ái, đặc ân”, trước khi nói đến sự “công bằng”, đến minh bạch, công khai trong chính sách dành cho các doanh nghiệp”. Và họ đều cho rằng, Thủ tướng, Chính phủ cần tạo cú huých đủ mạnh để bộ máy từ trung ương đến địa phương và mọi công chức chuyển động đồng bộ. Thông điệp đã rõ, chính sách đã đủ, vấn đề là hành động thực thi để rút ngắn khoảng cách giữa lời nói với việc làm. Có vậy mới tạo được Niềm tin để từ đó huy động tốt nguồn lực xã hội rất dồi dào vào phát triển kinh tế. Có vậy kinh tế Việt Nam mới hội nhập thành công và vươn tầm.

                    Hiền Anh

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận