Chi bộ HLV Việt Nam tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết TW 05

Thứ sáu, ngày 18 tháng 8 năm 2017 | 14:46

KTNT - Ngày 18/8, Chi bộ Hội Làm vườn Việt Nam đã tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết TW 05, Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho các đảng viên trực thuộc Hội.

Tham dự có ông Nguyễn Văn Trường (đứng), Trưởng Ban Tuyên giáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tại buổi học tập, nghiên cứu, ông Trường đã trao đổi, phân tích về 3 Nghị quyết được ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 gồm: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Kết thúc buổi nghiên cứu, học tập Nghị quyết TW 05, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư chi Bộ, Tổng Biên tập Báo Kinh tế nông thôn đã đánh giá, tổng kết lại những nội dung đã nghiên cứu, đồng thời đề ra kế hoạch, chương trình hành động của Chi Bộ HLV Việt Nam trong thời gian tới.

Ngoài ra, Chi bộ HLV Việt Nam đã xem xét đánh giá kết quả những ưu, khuyết điểm cho đảng viên dự bị Ngô Thế Hòa sau 1 năm phấn đấu. Qua đó, Chi bộ đã biểu quyết, với tổng số 16/16 đảng viên có mặt  đồng ý đồng chí Ngô Thế Hòa trở thành đảng viên chính thức, tỷ lệ đạt 100%.

H.Văn

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận