Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII

Thứ bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2015 | 20:23

KTNT - Sau 3 ngày làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm, ngày 12/12, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã bế mạc.

Trên cơ sở dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận và thống nhất quyết định các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016. HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phát huy cao độ các nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo thường kỳ của UBND tỉnh, HĐND, các ban HĐND tỉnh và các đơn vị có liên quan liên quan.

Đại hội thông qua 18 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2016; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh 5 năm 2016 - 2020; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2016; Nghị quyết Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch biên chế công chức, viên chức, người lao động năm 2016; Nghị quyết về việc bổ sung, tạm dừng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2016; Nghị quyết về việc Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết về việc ban hành bộ tiêu chí phân cấp đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Nghị quyết về việc quy định một số chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2017; Nghị quyết về đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố theo Nghị định 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ; Nghị quyết về quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “công tác quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, dân sự, kinh tế liên quan đến giải quyết công việc của công dân và doanh nghiệp; Nghị quyết về Chương trình xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và Chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2016; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, gồm 55 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Lê Đình Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy. Ông Trần Nam Hồng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XVII - tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

PV.

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích