Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền thông qua chính sách bảo hiểm tiền gửi

Thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2017 | 13:28

KTNT - Bám sát định hướng mục tiêu của toàn ngành Ngân hàng, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã chủ động và tích cực thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và chuẩn bị để sẵn sàng tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của BHTGVN

Hiệu quả trong triển khai chính sách BHTG nửa đầu năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của BHTGVN cho thấy, tổ chức này đã chủ động đề xuất với NHNN sửa đổi một số nội dung Điều lệ hiện hành về tổ chức và hoạt động BHTGVN để phù hợp thực tế; tham gia góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.

Trong giai đoạn quyết liệt tái cơ cấu các TCTD hiện nay, BHTGVN tích cực nghiên cứu, đề xuất tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm báo cáo NHNN xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Theo đó hạn mức trả tiền bảo hiểm mới được áp dụng từ ngày 05/8/2017 là 75 triệu đồng (tăng 25 triệu đồng so với hạn mức trả tiền bảo hiểm hiện đang áp dụng). Hạn mức trả tiền bảo hiểm mới đảm bảo hài hòa các lợi ích kinh tế trên thị trường, góp phần tạo sự an tâm cho người gửi tiền vào hệ thống tài chính – ngân hàng quốc gia; đồng thời, nâng cao vị thế BHTGVN trong quá trình tái cơ cấu các TCTD. BHTGVN đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ chính sách BHTG phù hợp với nội dung Quyết định số 21.

Các hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN như cấp, thu hồi Chứng nhận BHTG; thu phí BHTG; quản lý, đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi; chi trả tiền gửi được bảo hiểm và tham gia quản lý, thanh lý tài sản; giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ và tham gia xử lý các QTDND yếu kém; công tác thông tin tuyên truyền;... đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong nửa đầu năm 2017, BHTGVN đã cấp mới, cấp bổ sung, cấp lại 374 chứng nhận và bản sao chứng nhận tham gia BHTG cho các TCTD; thu hồi 01 chứng nhận tham gia BHTG; thay đổi thông tin của 66 Chứng nhận tham gia BHTG. Song song với đó, BHTGVN khẩn trương xây dựng phương án và kịp thời triển khai thực hiện cấp chứng nhận và bản sao chứng nhận BHTG ngay khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 vừa qua về việc nâng hạn mức chi trả BHTG.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN là hơn 33 nghìn tỉ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2016. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ.

Trong hai quý đầu năm 2017, toàn hệ thống BHTGVN đã hoàn thành kiểm tra đối với 141 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 123 QTDND và 18 ngân hàng. Công tác kiểm tra các tổ chức tham gia BHTG đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

BHTGVN cũng tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu chung của Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) và các cuộc khảo sát của Ủy ban khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APRC). Bên cạnh đó, BHTGVN đã và đang tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch công tác tổ chức Hội nghị thường niên APRC 2018 do BHTGVN đăng cai tổ chức tại Việt Nam.

Phát huy vai trò trong quá trình tái cơ cấu các TCTD

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, chương trình hành động ngành Ngân hàng, chức năng nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2017, trong 6 tháng cuối năm, BHTGVN đã đề ra những nhiệm vụ trong tâm cần triển khai, trong đó tập trung vào: tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của BHTGVN nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tính công khai, minh bạch trong hoạt động và hoàn thiện chiến lược phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Đồng thời, BHTGVN cần tích cực tham gia nghiên cứu và đề xuất với NHNN xem xét trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Luật các TCTD theo hướng để BHTGVN tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các TCTD.

BHTGVN sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ BHTGVN như thu phí BHTG, chi trả bảo hiểm, giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ, tuyên truyền chính sách BHTG, tham gia quá trình kiểm soát đặc biệt, quản lý và thanh lý tài sản đối với tổ chức tham gia BHTG theo quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN.

Đặc biệt, BHTGVN sẽ chủ động trong triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ phù hợp với Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 về việc nâng hạng mức chi trả BHTG; trong đó, tập trung triển khai kịp thời công tác cấp và thu hồi chứng nhận BHTG nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền BHTG theo hạn mức mới, mở rộng các kênh thông tin và cải tiến các sản phẩm tuyên truyền tăng cường tiếp cận công chúng ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Bên cạnh đó, BHTGVN cần chú trọng việc đầu tư hiệu quả nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi và không ngừng nâng cao năng lực tài chính theo kế hoạch tài chính năm 2017 và sớm xây dựng kế hoạch tài chính năm 2017 của BHTGVN gửi Bộ Tài chính và NHNN thẩm định.

Để bắt kịp xu hướng thời đại công nghệ thông tin và toàn cầu hóa, BHTGVN cũng chú trọng đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng công nghệ; tiếp tục tập trung tổ chức ứng dụng, vận hành và sử dụng hiệu quả các module Dự án FSMIMS. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng và hợp tác quốc tế nhằm từng bước áp dụng các chuẩn mực quốc tế vào hoạt động của BHTGVN.

PV.

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận