Hà Nội: Xây nhà trái phép trên ngõ đi chung, bao giờ xử lý ?

10:27 | 10/04/2015

KTNT - Cho rằng đòi hỏi của bà Phượng không chính đáng, UBND xã Vạn Thái đã kết luận phần đất dùng làm ngõ đi đó thuộc phần đất công do xã quản lý. Như vậy có nghĩa là, việc ông Sòi xây nhà kiên cố trên phần đất đó là sai phép.

Cải chính

Hồi âm

Nhắn tin