Dân thì thiếu nước tưới, còn tuyến kênh trị giá hơn 25 tỷ đồng lại “đắp mền”

09:50 | 03/06/2017

KTNT - Huyện Ea Súp là một trong những nơi có thời tiết khô hạn nhất tỉnh Đắk Lắk. Chính vì vậy, Nhà nước đã ưu tiên đầu tư cho địa phương tuyến kênh trị giá hơn 25 tỷ đồng. Nghịch lý là, trong khi người dân đang lâm vào cảnh thiếu nước tưới tiêu cho vườn, rẫy của mình thì tuyến kênh đó bị “đắp chiếu” bỏ không từ nhiều năm nay.

Hồi âm

Nhắn tin