Huyện Quế Phong khẳng định việc phá rừng sản xuất tại xã Tiền Phong là có thực

11:10 | 26/04/2017

KTNT - Sau khi báo Kinh tế nông thôn đăng tải, UBND huyện Quế Phong đã có Kết luận số 342/UBND-KL về việc báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng sản xuất tại xã Tiền Phong.

Liên kết hữu ích

Hồi âm

Nhắn tin