Huyện Quế Phong khẳng định việc phá rừng sản xuất tại xã Tiền Phong là có thực

11:10 | 26/04/2017

KTNT - Sau khi báo Kinh tế nông thôn đăng tải, UBND huyện Quế Phong đã có Kết luận số 342/UBND-KL về việc báo cáo kết quả xử lý vụ phá rừng sản xuất tại xã Tiền Phong.

Nhắn tin

Nhịp cầu bạn đọc số 2-2017: Đề nghị các cơ quan chức năng TP. Hà Nội vào cuộc giải quyết

KTNT - Thời gian qua, Báo Kinh tế nông thôn nhận được đơn của người dân phản ánh một số vấn đề bức xúc xảy ra trên địa bàn TP.Hà Nội. Đề nghị thành phố sớm chỉ đạo ngành chức năng giải quyết các vụ việc theo quy định.