BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé: Bảo vệ, phát triển rừng gắn với bảo tồn đa dạng sinh học

Thứ hai, ngày 8 tháng 1 năm 2018 | 15:39

KTNT - Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé được thành lập theo Quyết định số 1019/QĐ/UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Điện Biên với diện tích 45.581ha nằm trên địa phận các xã: Sín Thầu, Chung Chải (nay là 2 xã Chung Chải và Leng Su Sìn), Mường Nhé và Nậm Kè của huyện Mường Nhé (Điện Biên). Sau hơn 12 năm xây dựng và phát triển, những cánh rừng Mường Nhé đã ngày càng xanh tốt và có đa dạng sinh học ngày càng phong phú.

Cán bộ khoa học cùng với các chuyên gia nước ngoài xử lý mẫu vật tại Khu bảo tồn.

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

Thời gian qua, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy; chính quyền xã và các cơ quan, ban ngành, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn trong việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ tính riêng những năm gần đây, công tác này đạt kết quả khá tốt. Cụ thể, năm 2013 tổ chức được 80 buổi tuyên truyền với 3.885 người tham gia học tập; tổ chức 5 lớp tập huấn về giáo dục môi trường với số học viên 275 người tham gia (55 học viên/xã/lớp).

Năm 2014, tổ chức 115 buổi tuyên truyền tại cuộc họp dân với 5.090 lượt người tham gia; tổ chức 5 lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật về môi trường” với tổng số 200 học viên.

Năm 2015, tổ chức 99 buổi tuyên truyền tại cuộc họp dân với 3.962 lượt người tham gia; tổ chức 5 lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý và thực thi pháp luật về môi trường” diễn ra từ ngày 07/09/2015 - 22/09/2015; tổ chức 5 lớp tập huấn: “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”; tổng số học viên tham dự 10 lớp tập huấn là 400 người. Cũng trong năm 2015, đơn vị đã rà soát, sửa chữa, bổ sung các bảng biểu tuyên truyền biển cấm lửa và cấp các dự báo cháy rừng tại các cửa rừng và vùng điểm nóng của Khu bảo tồn. Khu bảo tồn hiện có 50 biển cấm lửa, 5 bảng cấp dự báo cháy rừng, 34 bảng nội qui phục vụ công tác tuyên truyền.

Năm 2016, tổ chức 40 buổi tuyên truyền tại các cuộc họp dân với sự tham gia của 1.527 lượt người; tổ chức 6 lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức cộng đồng về pháp luật quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016” tại 5 bản (Tả Ko Khừ (2 lớp), Tá Miếu, A Pa Chải, Pờ Nhù Khò, Tả Sú Lình của xã Sín Thầu với sự tham gia của 240 học viên (40 học viên/ lớp); học viên là thành viên các nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng.

Năm 2017, tổ chức 53 buổi với 1.961 lượt buổi tuyên truyền.

Ngoài ra, từ năm 2013 đến nay, đơn vị thường xuyên cập nhật tin tức trên trang thông tin điện tử (kbttnmuongnhe.org.vn) với tổng số 1.900 tin, bài, thu hút được 206.578 lượt người truy cập.

Bên cạnh đó, Ban cũng đẩy mạnh công tác  tuần tra bảo vệ rừng. Các trạm đặc dụng thuộc Hạt Kiểm lâm khu bảo tồn đã tham mưu cho chính quyền các xã ban hành văn bản nhằm thực hiện tốt những biện pháp PCCCR; kiện toàn Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng các xã, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp 3 lực lượng (kiểm lâm địa bàn, công an xã, Ban CHQS xã).

Ban giám đốc chỉ đạo kiểm lâm địa bàn ở các trạm bám sát cơ sở, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra những điểm có nguy cơ cháy cao, nhắc nhở, hướng dẫn người dân thực hiện sản xuất nương rẫy theo quy hoạch phát dọn thực bì trên diện tích nương, ruộng theo quy định; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực rừng trọng điểm, phối hợp với chính quyền các xã, lực lượng dân quân, công an, đồn biên phòng, các nhóm nhận bảo vệ rừng và các ban ngành đứng chân trên địa bàn quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR, bảo vệ tốt tài nguyên rừng.

Năm 2013, đơn vị tổ chức được 239 lượt tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng với sự tham gia của 2.343 lượt người. Năm 2014, đơn vị tổ chức được 390 lượt tuần tra bảo vệ rừng với sự tham gia của 3.467 lượt người. Năm 2015, tổ chức được 518 lượt tuần tra bảo vệ rừng với sự tham gia của 4.727 lượt người. Năm 2016 tổ chức được 449 lượt tuần tra, kiểm soát rừng với 3.692 lượt người tham gia.

Qua tuần tra đã kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm lâm luật quản lý và bảo vệ hệ thống mốc giới, bảng nội quy, biển báo. Trong quá trình tuần tra phát hiện 3 biển tam giác và cột mốc 98 bị nước cuốn trôi tại xã Mường Nhé. Các công trình thi công trong Khu bảo tồn được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thực thực hiện đúng thời gian, vị trí thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm phát sinh trong quá trình thi công.

Đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, Ban đã kiện toàn lại Ban chỉ huy PCCCR của đơn vị giai đoạn 2015-2020 gồm 10 thành viên, trong đó đồng chí Hạt trưởng là Trưởng ban. Ngoài ra, lực lượng chữa cháy còn bao gồm 48 nhóm nhận khoán bảo vệ rừng với 1.772 người tham gia. Thực hiện trực cháy 24/24 giờ kể cả các ngày nghỉ, ngày lễ tại các Trạm QLBVR đặc dụng và UBND các xã vùng đệm trong suốt mùa khô hanh. Khi có cháy rừng xảy ra, các Trạm QLBVR sẽ huy động lực lượng cứa chữa cháy kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Năm 2013 và  2014, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé không để xảy ra vụ cháy rừng lớn nào, các điểm cháy chủ yếu xảy ra ở các diện tích đất lâm nghiệp, không có rừng đều được đơn vị xác minh và tổ chức chữa cháy kịp thời.

Băng suối tuần tra, bảo vệ rừng.

Năm 2015, khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã xảy ra 12 điểm cháy rừng. Kiểm lâm địa bàn các Trạm QLBVR đặc dụng đã phối hợp với UBND các xã, các lực lượng đứng chân trên địa bàn kiểm tra, xác minh được 12/12 điểm cháy. Diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra là 33,54ha. Năm 2016 xảy ra 5 điểm cháy, diện tích rừng thiệt hại là 12,69ha và năm 2017 là 3 điểm với diện tích cháy là 3,44 ha. Qua đó có thể thấy, số vụ cháy rừng đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ các năm với mức độ thiệt hại thấp, chủ yếu cháy dưới tán rừng và rừng có khả năng phục hồi cao.

Coi trọng bảo tồn đa dạng sinh học

Tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé đã ghi nhận được tổng số 210 loài chim thuộc 13 bộ và 46 họ, 28 loài bò sát ếch nhái thuộc 2 lớp, 2 bộ và 10 họ đã được ghi nhận trong đợt khảo sát; 198 loài bướm thuộc 11 họ, 103 giống. Trong đó, có 38 loài động vật, 11 loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm theo danh lục đỏ IUCN; 56 loài động vật và 23 loài thực vật nguy cấp, quý hiếm theo Sách đỏ Việt Nam 2007.

Trong thời gian qua, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé cũng là địa điểm thu hút nhiều sinh viên về đây thực tập và các đoàn nghiên cứu trong nước, quốc tế đến tham quan nghiên cứu, tìm hiểu về đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng và quần thể các loài như Đoàn nghiên cứu của Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga thực hiện nghiên cứu đa dạng sinh học tại khu bảo tồn; nghiên cứu sinh Lê Trung Dũng của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu khu hệ lưỡng cư, bò sát. Đoàn thực tập Trường Đại học Tây Bắc nghiên cứu về hệ thực vật trong Khu bảo tồn làm đề tài tốt nghiệp.

Đặc biệt, năm 2016, đoàn nghiên cứu côn trùng của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ đã tiến hành nghiên cứu thực địa Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Ngoài ra, Ban tiếp nhận 01 cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học Maccac arctoides); 01 cá thể khỉ mốc; 02 cá thể rùa đầu to từ người dân; đơn vị tiến hành chăm sóc cho đi giám định sức khỏe đủ điều kiện để tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, địa bàn được giao quản lý rộng, trải dài trên 5 xã biên giới Việt - Lào với chiều dài 16,5km, địa hình phức tạp, nguy cơ cao và mất an toàn về an ninh trật tự, biên chế công chức kiểm lâm thiếu so với quy định đã ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhưng Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ bình yên cho những cánh rừng.

 

 

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận