CT Group

BQL Dự án huyện Tủa Chùa: Đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả

Thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2018 | 11:18

KTNT - Trao đổi với phóng viên, ông Lê Quang Đạo, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Tủa Chùa (Điện Biên) cho biết, Ban có nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn huyện gồm: Các dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, các dự án chương trình mục tiêu, các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác đầu tư cho huyện; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng bao gồm các hoạt động: Tư vấn lập dự án, tư vấn quản lý điều hành dự án, tư vấn giám sát kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ khác của chủ đầu tư quy định.

Ông Lê Quang Đạo, Giám đốc BQL dự án huyện Tủa Chùa.

Năm 2017, Ban tiếp tục thực  hiện chuyển tiếp 22 dự án đã được phê duyệt năm 2016 với tổng mức đầu tư 135.244 triệu đồng, gồm: Vốn nghị quyết 30a 5 công trình, tổng mức đầu tư 36.765 triệu đồng. Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương tỉnh Điện Biên 7 công trình, tổng mức đầu tư 76.760 triệu đồng. Vốn ngân sách nhà nước huyện 6 công trình, tổng mức đầu tư 15.306 triệu đồng. Vốn kiên cố trường lớp học 4 công trình, tổng mức đầu tư 6.455 triệu đồng.

Cũng trong năm 2017, Ban đã chuẩn bị đầu tư hàng chục dự án với các nguồn ngân sách khác nhau, như  10 dự án nguồn ngân sách với tổng mức đầu tư 24.465 triệu đồng. Vốn nghị quyết 30a gồm 6 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 22.300 triệu đồng. Vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương tỉnh Điện Biên 2 công trình, với tổng mức đầu tư dự kiến 17.000 triệu đồng. Vốn thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2016 – 2020 gồm 3 dự án với tổng mức đầu tư 18.132 triệu đồng,…

Trạm bơm Sông Ún do Ban quản lý đầu tư.

“Nhờ tiến độ thi công thực hiện các dự án cơ bản đúng tiến độ, giám sát công trình ngoài hiện trường đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, nên công tác giải ngân của Ban được thực hiện kịp thời và đạt 100% kế hoạch giao, sớm đưa các công trình vào phục vụ dân sinh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Đạo nhấn mạnh.

 

Ông Lê Quang Đạo cũng thừa nhận, do cơ chế chính sách, văn bản của Nhà nước thay đổi nhiều như Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công….nên công tác thực hiện đầu tư còn gặp nhiều khó khăn trong các khâu triển khai thực hiện.

Ngọc Bích

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận