CT Group

BQL Dự án huyện Mường Chà: Thực hiện tốt công tác quản lý dự án

Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2017 | 14:16

KTNT - Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Văn Ngọc, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Mường Chà, cho biết, Ban thực hiện quản lý dự án đầu tư trên địa bàn huyện gồm: Các dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, dự án chương trình mục tiêu, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác đầu tư cho huyện Mường Chà; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng bao gồm các hoạt động: Tư vấn về lập dự án, tư vấn quản lý điều hành dự án, tư vấn giám sát kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ khác của chủ đầu tư quy định.

Ông Vũ Văn Ngọc, Giám đốc Ban quản lý dự án huyện Mường Chà.

Năm 2017, Ban được giao nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương 29,873 tỉ đồng, đến nay, đã giải ngân thanh toán được trên 23,465 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch giao, dự kiến đến 31/12 giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch giao.

Nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg được 13,011 tỉ đồng, tuy nhiên do vướng mắc trong việc thẩm định chủ trương đầu tư với các bộ ngành nên hiện đang trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự kiến đến 31/12 giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch giao.

Các công trình mang lại diện mạo mới cho nhiều địa phương trong huyện Mường Chà.

Đối với nguồn vốn Chương trình 135, Ban được giao trên 10,129 tỉ đồng, đã giải ngân thanh toán trên 4,017 tỉ đồng, đạt 40% kế hoạch. Tuy nhiên, do vướng mắc trong việc thẩm định chủ trương đầu tư với các bộ ngành nên năm 2017 chỉ giải ngân thanh toán tiếp chi. Đối với các công trình dự kiến khởi công mới năm 2017 chuyển sang thực hiện năm 2018.

Về chương trình kiên cố hoá trường lớp học đợt 1 được giao vốn trên 30,360 tỉ đồng, giải ngân thanh toán được trên 22,625 tỉ đồng, đạt 75% kế hoạch giao, dự kiến đến 31/12 giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch giao…

Nguồn vốn sự nghiệp được giao 9,197 tỉ đồng, đã giải ngân thanh toán được trên 6,735 tỉ đồng, đạt 73,2% kế hoạch giao, dự kiến đến 31/12 giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch giao.

Các công trình dự án trên địa bàn huyện Mường Chà được triển khai đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Ban đã tích cực chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018.

Tuy nhiên, để các công trình dự án được khởi công và triển khai đúng tiến độ, Ban đề nghị cấp trên cần sớm phân bổ vốn chương trình kiên cố hóa trường lớp học đợt 2 và nguồn vốn phòng chống lụt bão để đơn vị triển khai các dự án được thuận lợi, ông Ngọc nhấn mạnh thêm.

Ninh Bình

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích