BQL Dự án các công trình huyện Mường Nhé: Đảm bảo chất lượng các công trình, dự án

Thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2018 | 13:49

KTNT - Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của UBND huyện Mường Nhé (Điện Biên) cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong huyện, sự giúp đỡ của các sở, ban ngành trong tỉnh, Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ những công trình đầu tư xây dựng, kịp thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Hà Minh Đàn, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé.

Ông Hà Minh Đàn, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình huyện Mường Nhé, cho biết, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình nước sạch, mạng lưới giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại cũng như trao đổi hàng hóa; hệ thống thủy nông, kênh mương được đầu tư đã đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây trồng, qua đó, trình độ canh tác của nhân dân đã có bước chuyển biến rõ nét, đời sống nhân dân có những thay đổi đáng kể.

Năm 2017, bằng nguồn vốn theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Ban đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng công trình nước sạch trung tâm huyện lỵ Mường Nhé. Đồng thời trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mới công trình thủy lợi Nậm Là 2 (xã Mường Nhé) và công trình đường Nậm Vì – Nậm Sin trên địa bàn.

Về thực hiện Đề án 79, Ban đang triển khai các dự án thành phần như công trình thủy lợi Nậm Chà Nọi (xã Quảng Lâm); kênh nội đồng Nậm Pố 1+2+3 xã Mường Nhé; nhà sinh hoạt cộng đồng các bản Nậm Chà Nòi 2 (xã Quảng Lâm) và Huổi Hốc (xã Nậm Kè),… đều đang được thi công, đảm bảo đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, Ban còn được giao làm đại diện chủ đầu tư các dự án thành phần các điểm sắp xếp, ổn định dân cư như phương án sắp xếp ổn định điểm bản Huổi Lích 1, điểm bản Lỳ Mà Tá 2 (Tá Sú Lình), Chuyên Gia 3 (xã Nậm Kè) và bản Huổi Thanh 1, …qua đó giúp nhân dân ổn định chỗ ở mới tốt hơn nơi ở cũ và đủ điều kiện phát triển sản xuất.

Ngoài ra, Ban còn nhận bàn giao và tiếp tục thực hiện tốt các dự án điểm sắp xếp, ổn định dân cư như bản Tân Phong (xã Mường Nhé); bản Tiên Tiến, bản Nậm Kè 1 và bản Thống Nhất (xã Chung Chải) chuyển giao từ Sở Nông nghiệp và PTNT Điện Biên và các điểm bản Mường Nhé 1, Mường Nhé 2 (xã Mường Nhé) chuyển giao từ Công ty CP cao su Mường Nhé sang.

Qua những công trình đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất, dân sinh đã thể hiện sự quan tâm cũng như củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc trong huyện với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, tính dân chủ trong khâu giám sát đầu tư xây dựng được đảm bảo, các công trình đầu tư xây dựng đều được họp bàn từ xã để thống nhất, các xã đều có ban giám sát hoạt động hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với giám sát kỹ thuật của Ban quản lý dự án trong suốt quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình .

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Ban còn gặp những khó khăn nhất định do nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng chưa đạt hiệu quả cao dẫn đến thời gian xây dựng kéo dài, công tác vận động nhân dân ở một số công trình để giải phóng mặt bằng còn nhiều hạn chế. 

Để khắc phục những tồn tại trong đầu tư xây dựng, trong thời gian tới Ban quản lý các công trình xây dựng huyện Mường Nhé sẽ tăng cường quản lý dự án, giám sát thực hiện từ khâu bắt đầu thực hiện dự án cũng như kết hợp với UBND các xã để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

“Năm 2018, Ban tiếp tục nghiệm thu, thanh toán vốn cho các công trình, hoàn thiện quyết toán công trình hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng. Giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao thi công xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dở dang, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra và triển khai theo kế hoạch được giao”, ông Đàn nhấn mạnh. 

Tuy vậy, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông Đàn đề nghị: UBND tỉnh, UBND huyện quan tâm bố trí đủ vốn cho các dự án. Các phòng ban chức năng trong huyện tích cực phối hợp với Ban để các công trình, dự án được triển khai và quyết toán thuận lợi. UBND các xã phải chủ động trong công tác vận động nhân dân giải phóng mặt bằng khi có dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Nguyễn Thái Bình

 

 

  

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận
Liên kết hữu ích