Tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách XDNTM

10:30 | 26/04/2017

KTNT - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

 • Bình Định: Tập trung hỗ trợ các xã về đích NTM năm 2017

  04:22 | 23/04/2017

  KTNT - Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (XDNTM Bình Định, trong năm 2017, Bình Định phấn đấu có thêm 12 xã về đích NTM, nâng số xã hoàn thành chương trình lên 50/122 xã.

 • Du lịch nông nghiệp: Hướng đi mới ở Phúc Thọ

  04:19 | 21/04/2017

  KTNT - Du lịch nông nghiệp sinh thái là loại hình du lịch khá mới mẻ ở Hà Nội, nhưng có không ít tiềm năng. Một trong những địa phương tiên phong trong việc phát triển du lịch nông nghiệp là huyện Phúc Thọ.

 • Hà Nội: Giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án nông thôn mới

  03:07 | 20/04/2017

  UBND TP Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án nông thôn mới do UBND các huyện, thị xã thực hiện trên địa bàn thành phố trước tháng 6/2017.

 • XDNTM đã hằn sâu vào nếp nghĩ, cách làm sáng tạo trong mọi tổ chức, mỗi người dân cả nước

  04:35 | 15/04/2017

  KTNT - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Văn phòng điều phối NTM toàn quốc 2017.

 • Ông Lê Đình Sơn: Làng quê nông thôn mới kiểu mẫu là sự sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

  04:27 | 12/04/2017

  KTNT - XDNTM là phong trào sâu rộng, toàn diện trên các lĩnh vực, phù hợp với đặc điểm từng vùng, có bước đi cụ thể, vững chắc trong từng giai đoạn, đảm bảo giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của nông thôn, với mục đích cao nhất là thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 • Khu dân cư mới kiểu mẫu là chiều sâu trong XDNTM

  04:23 | 12/04/2017

  KTNT - Sau gần 4 năm triển khai thực hiện tiêu chí 20, xây dựng vườn mẫu đã thực sự trở thành phong trào thi đua lan rộng trên toàn tỉnh, từng bước chuyển biến sâu sắc nhận thức, ý thức của người dân trong việc chỉnh trang nhà ở, xây dựng vườn mẫu, hàng rào xanh kinh tế, bảo vệ môi trường…, nâng cao thu nhập cho người dân

 • Hồn quê, tình người Hà Tĩnh trong xây dựng NTM

  04:19 | 12/04/2017

  KTNT - Sau 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), mặc dù hầu hết đường làng, ngõ xóm ở Hà Tĩnh đã được bê-tông hóa nhưng ở mỗi làng quê vẫn giữ được bản sắc riêng, vẫn còn đó cây đa - bến nước - sân đình; vẫn còn đó lũy tre xanh kẽo kẹt võng đưa và những hàng dâm bụt đỏ vẫn đơm hoa đung đưa trước gió.

 • Thế nào được gọi là sản xuất nông nghiệp sạch?

  08:33 | 10/04/2017

  Sản xuất nông nghiệp sạch cần phải đảm bảo an toàn thực phẩm, áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cấp quốc gia hoặc quốc tế...

 • Vì lợi ích chung, người dân đồng lòng hiến đất, chặt cây… mở đường

  11:26 | 08/04/2017

  KTNT - Nếu như tại nhiều địa phương việc huy động người dân hiến đất, phá bỏ cây trồng, các công trình trên đất và đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn gặp không ít khó khăn thì ở thôn 2, xã Cư Suê (Cư M’gar - Đắk Lắk) việc này trở nên dễ dàng nhờ sự đồng lòng, ủng hộ của người dân.